banner25

Gayrimüslimlerin ürettiği silahlar ile Müslümanların ölmesi tesadüf mü ?

Dünyada en çok silah ürteten Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere,İsrail ve Almanya'nın gayrimüslim olması, buna karşın her gün yüzlerce insanın öldüğü, Suriye ,Irak,Yemen, Libya, Filistin,Arakan'ın Müslüman olması size neyi ifade ediyor ?

Gayrimüslimlerin ürettiği silahlar ile Müslümanların ölmesi tesadüf mü ?
 Gayrimüslimlerin ürettiği silahlar ile Müslümanların ölmesi tesadüf mü ?

Bu kesinlikle tesadüf değildir.Siyonistlerin yazdığı senaryo gereği hem gayrimüslim ülkelerin ürettikleri silahlarını satacakları pazarı oluşturuyorlar hem de kendilerinin zalimliklerine dur deme ihtimali olan kendine komşu İslam ülkelerini iç savaşlar ile perişan ediyorlar.

Kendi iç işleri ile yani canlarının derdine düşen Müslüman ülkelerinin idarecileri ve halklarının siyonistlerin oyunlarını düşünüp çareler aramaları ne yazık ki mümkün olamıyor.

Müslüman üklerin idarecileri ne zaman bu büyük oyunları fark edip uyanacak ?

Kendi silah endüstrileri için ve haksızlılğa müsaade etmeyecek güçlü bir İslam ülkesi olmasını istemeyen 6 büyük silah üreticisi ükenin İsrail hariç aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin 5 daimi üyesi olması da dikkatlerden kaçmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan zalimliklere dikkat çekmek için Dünya 5 den büyüktür çıkışından sonra ülkemizin başına açılan belaların amacına ulaşmamasının tek nedeni yüce yaratıcının bize acımasından başka bir şey değildir.

Bu zalimlikler nereye kadar devam edecek ?   

İslam üklerinde yaşayan halklar olarak Gayrimüslim ülke liderlerin tasarlayıp uygulmaya koydukları oyunların sadece bu devirde olmadığını biliyoruz. Yapılan Haçlı savaşlarının tamamı İslam Ülkelerine karşı yapılmıştır.

Ancak İslam ülkelerindeki idareciler ve halkar o zaman şimdiki gibi dağınık ve başı boş değildi. İdareciler ve halklar kendilerine karşı yaplan oyunların ve kendilerini darmadağın etmek için çaba sarf eden haçlılara karşı uyanık ve akıllı hareket ederek

Haçlı seferleri tüm hızı ile devam ediyor

Bugün ismi her ne kadar Haçlı seferi olmazsa da değişik şekillerle yoğun bir tazyik ile İslam ülkeleri üzerine seferler en acımasız şekilde yapılarak çocuk,kadın ve savunmasız milyonlarca kişi mğpdur edilmektedir.

Aylan çocuklar,Ümran çocuklar ve niceleri bu ahlaksız ve acımasız haçlı zihniyetin eseridir.

Haçlı seferleri ne demektir ?

Papalığın teşvikiyle, Hıristiyan Avrupalıların, Müslümanlara karşı tertip ettikleri seferlerin umumî adı. En önemlisi dînî olmak üzere, siyasî, sosyal ve iktisadî sebeplere dayanan Haçlı seferlerini, Papa İkinci Urbanus, 1095 yılında toplanan Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmayla başlatmıştır.

Asırlarca devam edip, milyonlarca insanın can kaybına, devletlerin yıkılıp, ülkelerin tahrip olunmasına sebep olmuştur.

Doğu Hıristiyanlığının temsilcisi Bizans İmparatorluğu (395-1453), 1071 yılında Selçuklu Devleti (1038-1194) ile yaptığı Malazgirt Savaşı’nda yenilince, Türklere Anadolu kapıları açıldı.

Selçuklu akıncıları, birkaç sene içinde Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarına ulaştılar ve Bizans’ın başkenti olan İstanbul’u zorlamaya başladılar.

1075’te Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurup, İznik’i başkent yapmaları, Avrupa’nın en büyük Hıristiyan devleti olan Bizans’ı kökünden sallamaya başladı.

Bu durum Avrupalıları telâşa düşürdü. Çünkü Bizans’ın düşmesi Türklerin Avrupa’ya hakim olmasına yol açacaktı.

Bunun önüne geçilip, Türklerin durdurulması gerekiyordu. Hattâ Anadolu dahil bütün Ortadoğu’dan atılmalıydılar.

İkinci büyük sebep ise, iktisadî idi. Avrupa, 11. asırda müthiş bir fakirlik içindeydi. Kralların sarayları bile taş yığınlarından ibaretti.

Altın, gümüş ve değerli madenlerin bir çoğu, Türklerin ve doğu kavimlerinin elindeydi.

Avrupa, en iptidaî maddeler için bile doğuya muhtaçtı. Ziraat, çok ilkel usullerle yapılıyordu. Sulama sistemi yoktu. Fransa, Almanya, Venedik gibi büyük sayılan Avrupa devletlerinin senelik geliri, en mütevazı Türk beylerinin gelirlerinden azdı.

Halk, önüne gelenin yağma ve talanından bıkmış, bir asilzâde veya eşkıya tarafından öldürüleceği günü bekliyordu.

Bu sırada Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah vefat etmiş, iç karışıklıklar baş göstermişti. Şiî-Fatımî Devleti, Selçukluların amansız düşmanı olup, Hıristiyanların müttefikiydi. Bütün bunlar, Papa İkinci Urbanus’u Hıristiyanları birleştirerek Müslümanların üzerine saldırtmaya teşvik ediyordu. Böylece, bu papaz, Kudüs şehrini, Türklerin elinden almak için faaliyete başladı. Sadece Pierre L’Ermite isminde yoksul bir Fransız keşişi, etrafına 50.000 Fransız toplamıştı. Bunlar, Almanya’ya gelince, kendilerine 50.000 Alman serserisi daha katıldı. Macaristan’da ve Balkanlarda daha da çoğalan bu çapulcu ordusu, 1096-1270 seneleri arasında tertiplenen sekiz Haçlı seferinin ilk ordusu oldu

Klasik anlamda ilk haçlı seferi 1096 'da başladı 1099 da bitti.8.Haçlı seferi de 1268 ile 1270 yılları arasında meydana geldi. Daha sonra ise Haçlılar Osmanlı Devletine karşı da devam eti.

Haçlı seferleri sonucunda, İslâm medeniyetini tanıyan Avrupa’da, ilim ve teknikte gelişmeler olup, merkezî otoritenin kuvvetlenmesi yanında, Müslümanlara karşı asırlarca devam edecek askerî, siyasî, iktisadî ve kültürel politikanın da tespit edilip, safha safha tatbikine sebep olmuştur.

Osmanlı'yı da yok etmek istediler ama başaramadılar

Osmanlı Devleti’ne ve diğer Müslüman devletlere karşı, 1364 Sırpsındığı, 1389 Birinci Kosova, 1396 Niğbolu, 1444 Varna, 1448 İkinci Kosova, 1453 İstanbul, 1538 Preveze, 1571 Kıbrıs, 1683 Viyana Kuşatması, Osmanlı Devletinin yıkılması ve 1919-1922 İstiklal mücadelemizde Haçlılar ittifak edip, Müslümanlara karşı cephe aldılar. Hattâ Kudüs’ün elimizden çıkması üzerine, müttefikimiz olan Almanlar, bayram yaptılar.

Batılıların geçen asırlarda ve günümüzde, İslâm ülkelerine karşı tatbik ettikleri yayılmacılık ve sömürgecilik hareketleri, İslâm dinine saldırmaları ve Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için yaptıkları bütün dejenerasyon faaliyetleri, geçmişteki Haçlı seferlerinin, hâlen soğuk savaş, kültürel ve ekonomik savaş olarak devam ettiğini göstermekte, bugün bile pek çok eserimiz çalınarak batıya kaçırılmaktadır.

Aksine, batıdan ülkemize kaçırılmış bir tek eser bile görülmemiştir. Batı, her hususta bunu bugün bile tatbik etmektedir.

İşte bu kısa haberimizde bile Haçlı savaşlarının halen bütün hızı ve acımasızlığı ile devam ettiğini biliyoruz. Bir kaç sene önce bir ABD Devlet başkanı  ağzından kaçırarak Haçlı savaşları devam ediyor demişti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner34

banner35