banner32

Chp’nin Büyük Kurultay Delege Sayı Ve Dağılımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler Gerçeği

Chp’nin Büyük Kurultay Delege Sayı Ve Dağılımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler Gerçeği

Chp’nin Büyük Kurultay Delege Sayı Ve Dağılımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler Gerçeği
 Değerli Basın Mensupları;

Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine, siyasi partiler kanununa göre belirlenmiş delege sistemi üzerinden bilinçli bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu itibarsızlaştırma hareketine karşı siyasi partiler kanunu ve CHP tüzüğüne göre il, ilçe ve büyük kongrede oy kullanma hakkına sahip delegelerinin seçimi, sayısı ve illere göre dağılımını düzenleyen yasal düzenlemelerin, detaylı bir şekilde açıklanması gereği duyulmuştur.  Önemle belirtmek isteriz ki, açıklayacağımız yasal düzenlemeler tüm siyasi partiler açısından BAĞLAYICIDIR ve siyasi partilerin tüzükleri, normları hiyerarşisinin gereği olarak kanunlara aykırı olamaz.

Öncelikle ilçe delegelerinin belirlenmesi usulü için Siyasi Partiler Kanunu’nun 20. maddesine bakmak gerekmektedir. Bu maddeye göre ilçe delege sayısı 400 sayısını aşmamak üzere köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy sayısına göre verilecek kontenjanlara göre yapılır. CHP tüzüğünün 48. maddesi de buna uygun olarak düzenlenmiştir. 48. maddeye göre Bir kongreye ve kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölgesi ve alt yönetim birimi toplantısında ve kongresinde seçilen partiliye “delege” denmiştir. Bu durumda ilçe delegelerinin seçimi ilçe örgüt üyeleri tarafından yapılması Siyasi Partiler Kanunu’nun zorunluluğudur ve CHP tüzüğü de bu zorunluluğa göre düzenlenmiştir.

İl delegelerinin belirlenmesi usulü için Siyasi Partiler Kanunu’nun 19. maddesine bakmak gerekmektedir. Bu maddeye göre il delege sayısı 600’den fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen delegelerden oluşur. Yine siyasi partiler kanununa uyumlu olarak CHP tüzüğünün 48. maddesi,  İlçe ve il kongrelerinin delege sayılarının, partinin son genel milletvekili seçiminde aldığı oyla orantılı olarak Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirleneceğini hüküm altına almıştır. Ayrıca tüzüğün 46. maddesi ilçe kongrelerinde il kongresine katılacak delegelerin seçiminin de yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda görülecektir ki il ve ilçe delege sayısı ve seçimleri hususunda CHP tüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu’nun emrettiği düzene uygun olarak düzenlenmiştir. 

            Son olarak büyük kurultay delegelerinin sayısı ve seçimi konusunda da Siyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesine bakmak gerekmektedir. Bu maddeye göre büyük kurultay delegeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrelerince seçilen delegelerdir. CHP tüzüğü ise il delegelerin sayısını belirlerken, kanunun sistemine sadık kalmış, il delegelerinin sayısını, o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak belirlemiştir. CHP tüzüğünün 53. maddesi, kurultay delegesini il kongrelerinde seçilen ve o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak tanımlamıştır. Görüleceği üzere Siyasi Partiler Kanunu’nun getirdiği zorunluluk olan delege sistemi, kanuna aykırı olmayacak şekilde ve tüzüğe göre de benimsenmiştir. Bu hususta tüm siyasi partiler bu yöntemi uygulamak zorunda olup, bu hususta kanun gereği siyasi partilerin bir seçim hakkı söz konusu değildir. CHP’de siyasi partiler kanununun gereği olarak büyük kurultay delegelerini il kongrelerinde seçmiştir. Yine kanunun ruhuna uygun olarak delege sayısını da, o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak belirlemiştir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu bir tercih meselesi olmayıp, kanuni bir zorunluluktur. Bir seçim bölgesinde 2 milletvekili seçiliyor ise o bölgenin delege sayısı 4 olacaktır. Bu bölgede CHP’nin aldığı oy sayısı veya çıkarttığı milletvekili sayısının delege sayısına bir etkisi kanunen yoktur ve olamaz.

            Bu hususta şunu da önemle belirtmek isteriz ki, siyasi partiler kanununun benimsediği delege sayısını içeren sistem, CHP tarafından büyük kurultayda en geniş katılımın sağlanabilmesi için tüzükle de benimsenmiştir.  Buna göre illerin delege sayısı o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak belirlenmiştir. Bu delege sistemi ile CHP, belli bir seçim bölgesine sıkışmış ya da yalnızca yüksek oy aldığı seçim bölgelerinden gelen delegelerin parti yönetimini belirlediği sığ bir siyaset anlayışından ziyade, parti yönetiminin belirlenmesinde tüm Türkiye’nin rol oynadığı ve kurultayda temsilin tüm ülkeyi kapsaması ile eşitlikçi ve katılımcı olmasını amaçlamıştır.

            CHP’nin siyasi partiler kanununun emrettiği delege sistemine göre kurultay gerçekleştirmesi bazı basın organlarında ve sosyal medyada, CHP aleyhine olumsuz algı oluşturmak üzere kullanılmaktadır. Önemle ve üzerine basarak belirtmeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, halka hiçbir zaman sırtını dönmeyecektir. Halktan aldığı güçle de iktidara yürüyecektir. Bunun aksini gerçekleştirmeye çalışan, CHP’yi bir bölgenin ya da bir kesimin partisi haline getirmeye çalışan kesimler başarılı olamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir ve Türkiye’nin birleştirici gücüdür.

                                                                                       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner34

banner35