banner29

Uysal Muhalefet şerhini kabul etmedi

Başakşehir Belediyesi 2011 Bütçe görüşmlerinden CHP’nin bütçe komisyon Üyesi Serdar Bayraktar’ın hazırladığı muhalefet şerhi Belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın hoşuna gitmediği için bütçe ile alakalı olmayan konular var gerekçesi ile kabul edilmedi.

Uysal Muhalefet  şerhini kabul etmedi
 CHP.İlçe başkanı Özgür Karabat,Meclis üyesi Serdar Bayraktar ve A.Hadi Akmungan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu kahvaltılı basın toplantısında Başakşehir Belediyesinin iyi yönetilemediğini iddia eden CHP.li meclis üyeleri  ve ilçe başkanı Özgür Karabat iktidar muhalefet şerhini bile nasıl hazırlanması gerektiğini bize dikte ettirmeye çalışıyor.Biz bunu kabul etmeyeceğiz dediler.

Başakşehir Times Haber Merkezi  

Bahçeşehir Gölet mevkiinde bulunan Şark sofrasında yapılan da okunan basın bildirisinde ilginç konulara temas edilmesi  CHP.Başakşehir’in dersini iyi çalıştığını gösteriyordu.

Yeni Yönetim çok heyecanlı

25 Mart 2012 de yapılan kongre ile büyük oranda yenilenen CHP.Başakşehir ilçe örgütü’nün ana gündem maddesi her toplantıda yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde belediye yi almak olarak belirlenmiş durumda.  Karabat tüm örgütü ile  çok yakın zamanda çalışma takvimini paylaşacağını ifade etti,.

İşte yapılan basın açıklaması

Sayın Basın mensubu dostlarım‚ Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın yöneticileri‚ Sayın Meclis Üyelerimiz ve sayın konuklar öncelikle hepinize hoş geldiniz der‚ saygılarımı sunarım.

AKP iktidarının uygulamaları‚ gerek ülke genelinde‚ gerekse belediyemizde her geçen gün biraz daha dayanılmaz hale gelmektedir. Bu durumu gözler önüne seren yüzlerce örneğe her gün yenileri eklenmektedir.

Başakşehir Belediye Meclisi 2012 yılı Ocak ayı oturumlarında 2011 yılı Belediye Meclisi, Başakşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeleri olarak, Sn. Sebahattin Kayas, Sn. Hatice Demiralay ve partimizden Sn. Serdar Bayraktar’ı seçmiş ve Başakşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu, denetim faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2012 tarihi itibariyle denetim komisyonu çalışmaları sona ermiştir.

Bu denetim faaliyeti sonunda Denetim Komisyonunun CHP’li üyesince bir muhalefet şerhi hazırlanmıştır. Hazırlanan 2 sayfa 11 maddeden oluşan muhalefet şerhinde, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddeler denetim komisyonunun diğer üyelerince denetim komisyonu görev kapsamı dışındaki konularla ilgili oldukları savıyla kabul edilmemiş ve teslim alınmamış, raporun içine veya ekine konulmamıştır. Başakşehir Belediye Başkanlığı yazı işleri de bu konuda şerhi kabul etmemiş ve teslim almamıştır. Şerhin bir nüshası 30.03.2012 günü mesai bitiminden önce Başakşehir Kaymakamlığı’na teslim edilmiştir.

Hal böyle iken, söz konusu rapor 30.03.2012 Tarih ve 2012/1979-R:359414 sayısını almıştır.

Muhalefet şerhi, 02 Nisan 2012 Günü yapılan Başakşehir Belediye Meclisi Nisan ayı birinci oturumunda, Meclis 1. Başkanvekili tarafından şerh olarak değil, önerge olarak başkanlık makamına havale edilmek üzere oya sunulmuş ve oybirliği ile başkanlık makamına havale edilmiştir. Meclisin bu oturumunda CHP’li meclis üyeleri tarafından yaşanan bu süreç ifade edilmiş ve durumun kayıtlara girmesi sağlanmıştır.

Gerek muhalefet şerhinde bulunan hukuka aykırı uygulama tespitleri gerek denetim komisyonunun muhalefet şerhini almakta direnmeleri, gerekse belediye yazı işleri vb. diğer iç birimlerinin şerhin kayıtlara girmesini engellemeye yönelik girişimleri, kaygılarımızın artmasına neden olmuştur.

 

İstisnai 21 B Yolu İle Yapılan İhaleler.

Açık ihale usulü 4734 sayılı Kanun’da temel ihale usulü olarak kabul edilmiş olup belli istekliler arasında ihale veya pazarlık usulü ihale yöntemi sadece istisnai haller için öngörülmüştür. Açık usulle yapılması gereken bir ihalenin, kanundaki istisnalar kullanılarak, pazarlık usulü ihale yöntemiyle yapılması hukuka aykırıdır. Türkiye’de kamu ihalelerinde suiistimale en açık düzenleme 4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesinde öngörülen istisnai alım yöntemidir. Bu maddeye göre; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde idarenin davet edeceği en az üç firma ile ilansız ihale olarak yapılması öngörülmüştür.

2011 Yılı içerisinde Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre 6 adet ihale yapılmış, bu ihalelerden bir tanesi iptal edilmiştir. 2011 yılı içerisinde 21/b maddesine ilişkin olarak yapılan ihalelerin bu maddeye uygun ihaleler olmadığı tespit edilmiştir.

Bahçeşehir Kültür Ve Sanat Merkezi Açılış Programı Düzenlenmesi.

Başakşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahçeşehir Kültür Ve Sanat Merkezi Açılış Programı Düzenlenmesi (KİK İhale Kayıt No:2011/199528) ihalesinde 21/b ye göre alım yapmanın koşulları yoktur. Uzun bir süre inşaatı devam eden iç tefrişatı yapılan bir yerin ihalesinin 21/b kapsamında yapılması anlaşılır değildir. Kültür Merkezinin açılışının ertelenmesi durumunda hangi kamu hizmeti aksayacaktır. Öngörülemeyen durum nedir. Bu yöntemle yapılan ihalede kamu zararının oluştuğu açıktır. Kültür ve sanat merkezinin açılış programı için yapılan ihale 638.500 TL bedelle sonuçlanmıştır. Kültür merkezine İlk gün geldiği söylenen 1600 konuk ile üç saatlik bir açılış için harcanan para arasında bir bağ kurulduğunda bir konuk için 450 TL. harcama yapıldığı görülmektedir. 1219 koltuk için hesap yapıldığında koltuk başına maliyet 500 lirayı aşmaktadır. 09.12.2011 tarihinde 18.12.2011 gününde yapılacak açılış için yapılan ihalede kazanan firmanın ortakları, sahip oldukları bir başka firmanın aldığı ihale nedeniyle Kasım ayı sonunda İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıklarını basından öğrendik.

2011 Yılı Yaz Spor Etkinlikleri Organizasyonu.

Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 20.05.2011 tarihinde 2011 Yılı Yaz Spor Etkinlikleri Organizasyonu (KİK İhale Kayıt No:2011/59137) ihalesi yapılmış, yapılan ihaleyi Başakşehir Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi almıştır. Ancak hem bu iktisadi işletmenin yönetim kurulunda, hem de derneğin yönetim kurulunda Başakşehir Belediyesi meclis üyeleri bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümü belediyede iktidar olan partinin ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Belediye Kanunu’nda Madde 28 de; “Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” denmektedir. İhaleyi alan tüzel kişiliğin yönetim kurulunda belediye meclis üyelerinin bulunması açıklıkla hukuka aykırıdır.

Hem belediye başkan yardımcısının hem de belediyede iktidar partisinin ilçe yönetim kurulu üyelerinin ve milletvekili yakınlarının bu tüzel kişiliğin yönetim kurulunda bulunması etik değerler açısından kabul edilebilir değildir.

Ayrıca; Başakşehir Spor Kulübü İktisadi İşletmesi 2010 yılında yapılmış aynı isimli ihalede  (KİK İhale Kayıt No: 2010/56833) ihaleyi alan CEO Organizasyon Reklam Ltd Şti. nin alt yüklenicisi olarak işin tamamına yakın kısmını gerçekleştirmiş ve Başakşehir Belediyesi’nden almış olduğu İş Bitirme Belgesini 2011 yılında yapılan 2011/59137 KİK kayıt numaralı ihalede kullanmıştır. ”İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.” şartı 2010 yılı ihalesinde (2010/56833) var iken, 2011 yılı ihalesinde (2011/59137) “İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” denilmektedir. 2010 yılında ihaleyi alan firma olan CEO Organizasyon yaklaşık maliyet komisyonuna fiyat veren üç firmadan biri iken onun yaklaşık maliyet komisyonunda vermiş olduğu fiyattan ihalenin sonuçlanmış olması ve ihaleye sadece Başakşehir Spor Kulübü İktisadi İşletmesi’nin teklif verip ihaleyi alması da dikkate değerdir. Bu durum da ihalede rekabet koşullarının yeterince oluşmadığının, ihalede katılımcılar arasında ayrım yapıldığının ve kamu zararının oluştuğunun açık göstergeleridir.

Yol Çizgi Boyası Alımı İhalesi

Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Çizgi Boyası Alımı (KİK İhale Kayıt No:2011/84811) 07.07.2011 tarihinde pazarlık (21 F) usulü ihale ile yapılmıştır. Trafik Dizayn İnş. Müh. Tic. Ltd. Şti. - Ekol Dikey Perde Micro Jaluzi Dekorasyon Sistemleri ve Paz. Ltd. Şti. ve Teknosayar Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Hizmet. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere üç istekli 04/07/2011 tarihinde doküman almaya ve teklif vermeye davet edilmiş, yapılan ihale sonucu ihaleyi en düşük teklifi veren Trafik Dizayn almıştır. İhale dosyasının incelenmesinde iş deneyim belgelerine rastlanmamıştır. Bu isteklilerin firma ticaret sicil bilgileri incelendiğinde, ihaleye katılan firmalardan ikisinin yapılan alım ihalesi ile ilgili ehil olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun hukuki bir ihlal oluşturduğu ve kamu zararına yol açtığı açıktır.

Aynı firma ile 2010 yılında Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (KİK İhale Kayıt No: 2010/567006) 15.12.2010 tarihinde aynı nitelikte alım yapılması amacıyla Yol Çizgi Boyası Alımı ihalesi gerçekleştirmiş, ihale yine aynı firmaya kalmıştır. Ayrıca, Şirket yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları Belediyede iktidar partisinin Başakşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyeleridir. Bu durum da etik değerler açısından kabul edilebilir değildir.

Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Alımı.

Başakşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 17.03.2011 tarihinde, Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Alımı (KİK İhale Kayıt No: 2011/26790) ihalesi yapılmıştır. İhale SAVAŞ BAYRAKTAR isimli bir isteklide kalmıştır. İhalede detaylar incelendiğinde özellikle hazır rulo çim (örnek KİK İhale Kayıt No: 2011/76824) ve çiçeklerin (örnek KİK İhale Kayıt No: 2011/55779) fiyatlarının benzer ihalelerde İstanbul’daki diğer belediyelerdeki çiçek alım fiyatlarından yüksek olduğu görülmektedir.   İstanbul’daki başka belediyelerce 19 kuruşa alınan bir çiçek fidesi bu ihale kapsamında 30 kuruşa alındığı ve fide alımının bu ihalenin önemli bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Bu durumun idareyi zarara uğratacağı açıktır.

CHP’Başakşehir ve İBB.Meclis üyesi Serdar Bayraktar’ın 2011 yılı bütçesi muhalefet şerhi

Başakşehir Belediyesi 2011 yılı Belediye Meclisi denetim raporuna ait denetim komisyonu üyesi Serdar Bayraktar tarafından yazılmış muhalefet şerhi

  1.      İstisnai 21 B Yolu İle Yapılan İhaleler.

Açık ihale usulü 4734 sayılı Kanun’da temel ihale usulü olarak kabul edilmiş olup belli istekliler arasında ihale veya pazarlık usulü ihale yöntemi sadece istisnai haller için öngörülmüştür. Açık usulle yapılması gereken bir ihalenin, kanundaki istisnalar kullanılarak, pazarlık usulü ihale yöntemiyle yapılması hukuka aykırıdır. Türkiye’de kamu ihalelerinde suiistimale en açık düzenleme 4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesinde öngörülen istisnai alım yöntemidir. Bu maddeye göre; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde idarenin davet edeceği en az üç firma ile ilansız ihale olarak yapılması öngörülmüştür.

2011 Yılı içerisinde Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre 6 adet ihale yapılmış, bu ihalelerden bir tanesi iptal edilmiştir. 2011 yılı içerisinde 21/b maddesine ilişkin olarak yapılan ihalelerin bu maddeye uygun ihaleler olmadığı tespit edilmiştir.

Başakşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yemek Üretim Ve Sunum Hizmetleri ihalesi (KİK İhale Kayıt No:2011/209641) doğrudan temin sınırları aşılarak 21/b ye göre ihale yapılmıştır, oysa ihalede 21/b ye göre alım yapmanın koşulları yoktur.  Bu ihalede uygulanan yöntemle açıkça kamu zararına neden olunmuştur.

Başakşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahçeşehir Kültür Ve Sanat Merkezi Açılış Programı Düzenlenmesi (KİK İhale Kayıt No:2011/199528) ihalesinde 21/b ye göre alım yapmanın koşulları yoktur. Uzun bir süre inşaatı devam eden iç tefrişatı yapılan bir yerin ihalesinin 21/b kapsamında yapılması anlaşılır değildir. Kültür Merkezinin açılışının ertelenmesi durumunda hangi kamu hizmeti aksayacaktır. Öngörülemeyen durum nedir. Bu yöntemle yapılan ihalede kamu zararının oluştuğu açıktır. Kültür merkezinin koltuk sayısı ile üç saatlik bir açılış için harcanan para arasında bir bağ kurulduğunda bir koltuk için 450 TL. harcama yapıldığı görülmektedir. Kamu zararı oluşmuştur.

KİK İhale Kayıt Numaraları 2011/209673, 2011/209675, 2011/209453, 2011/204131 olan diğer ihalelerin de 21/b kapsamına girip girmeyeceği yeniden değerlendirilmelidir.

2.      2011 Yılı Yaz Spor Etkinlikleri Organizasyonu.

Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 20.05.2011 tarihinde 2011 Yılı Yaz Spor Etkinlikleri Organizasyonu (KİK İhale Kayıt No:2011/59137) ihalesi yapılmış, yapılan ihaleyi Başakşehir Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi almıştır. Ancak hem bu iktisadi işletmenin yönetim kurulunda, hem de derneğin yönetim kurulunda Başakşehir Belediyesi meclis üyeleri bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümü belediyede iktidar olan partinin ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Belediye Kanunu’nda Madde 28 de; “Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” denmektedir. İhaleyi alan tüzel kişiliğin yönetim kurulunda belediye meclis üyelerinin bulunması açıklıkla hukuki bir ihlal oluşturmaktadır ve kamu zararına neden olmaktadır.

Hem belediye başkan yardımcısının hem de belediyede iktidar partisinin ilçe yönetim kurulu üyelerinin ve milletvekili yakınlarının bu tüzel kişiliğin yönetim kurulunda bulunması etik değerler açısından kabul edilebilir değildir.

Ayrıca; Başakşehir Spor Kulübü İktisadi İşletmesi 2010 yılında yapılmış aynı isimli ihalede  (KİK İhale Kayıt No: 2010/56833) ihaleyi alan CEO Organizasyon Reklam Ltd Şti. nin alt yüklenicisi olarak işin tamamına yakın kısmını gerçekleştirmiş ve Başakşehir Belediyesi’nden almış olduğu İş Bitirme Belgesini 2011 yılında yapılan 2011/59137 KİK kayıt numaralı ihalede kullanmıştır. ”İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.” şartı 2010 yılı ihalesinde (2010/56833) var iken, 2011 yılı ihalesinde (2011/59137) “İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” denilmektedir. 2010 yılında ihaleyi alan firma olan CEO Organizasyon yaklaşık maliyet komisyonuna fiyat veren üç firmadan biri iken onun yaklaşık maliyet komisyonunda vermiş olduğu fiyattan ihalenin sonuçlanmış olması ve ihaleye sadece Başakşehir Spor Kulübü İktisadi İşletmesi’nin teklif verip ihaleyi alması da dikkate değerdir. Bu durum da ihalede rekabet koşullarının yeterince oluşmadığının, ihalede katılımcılar arasında ayrım yapıldığının ve kamu zararının oluştuğunun açık göstergeleridir.

Bu ihalede açıkça yasak ve konusu suç olan eylemler gerçekleştirilmiştir.

3.Çöplerin Toplanması-Uzaklaştırılması, Cadde-Sokak Ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Ve Yıkanması İhalesi.

Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 01.01.2010 - 30.08.2012 dönemi için, Çöplerin Toplanması-Uzaklaştırılması, Cadde-Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması (KİK İhale Kayıt No: 2009/127725) ihalesini 19.10.2009 tarihinde yapmış ve 33.453.208 TL. bedelle Akmercan Tur. Taş. İnş. Güve. Sis. Tem. Gıda. San. Dış. Tic. Ltd. Şti 'ne ihale etmiştir. Söz konusu ihalede fiyat analizi yapılırken çöp toplama ve taşıma araçlarının verimlilikleri ve çalışma saatlerinin yüksek tutulması nedeniyle maliyet artmaktadır. İhalenin maliyet analizleri yeniden incelendiğinde ve çevre belediyelerin ihaleleri ile karşılaştırıldığında arada büyük farkların olduğu görülecektir.

4.Yol Çizgi Boyası Alımı İhalesi

Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Çizgi Boyası Alımı (KİK İhale Kayıt No:2011/84811) 07.07.2011 tarihinde pazarlık (21 F) usulü ihale ile yapılmıştır. Trafik Dizayn İnş. Müh. Tic. Ltd. Şti. - Ekol Dikey Perde Micro Jaluzi Dekorasyon Sistemleri ve Paz. Ltd. Şti. ve Teknosayar Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Hizmet. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere üç istekli 04/07/2011 tarihinde doküman almaya ve teklif vermeye davet edilmiş, yapılan ihale sonucu ihaleyi en düşük teklifi veren Trafik Dizayn almıştır. İhale dosyasının incelenmesinde iş deneyim belgelerine rastlanmamıştır. Bu isteklilerin firma sicil bilgileri incelendiğinde ihaleye katılan firmalardan ikisinin yapılan alım ihalesi ile ilgili ehil olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun hukuki bir ihlal oluşturduğu ve kamu zararına yol açtığı açıktır.

Aynı firma ile 2010 yılında Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (KİK İhale Kayıt No: 2010/567006) 15.12.2010 tarihinde aynı nitelikte alım yapılması amacıyla Yol Çizgi Boyası Alımı ihalesi gerçekleştirmiş, ihale yine aynı firmaya kalmıştır. Ayrıca, Şirket yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları Belediyede iktidar partisinin Başakşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyeleridir. Bu durum da etik değerler açısından kabul edilebilir değildir.

5.Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Alımı.

Başakşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 17.03.2011 tarihinde, Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Alımı (KİK İhale Kayıt No: 2011/26790) ihalesi yapılmıştır. İhale SAVAŞ BAYRAKTAR isimli bir isteklide kalmıştır. İhalede detaylar incelendiğinde özellikle hazır rulo çim (örnek KİK İhale Kayıt No: 2011/76824) ve çiçeklerin (örnek KİK İhale Kayıt No: 2011/55779) fiyatlarının benzer ihalelerde İstanbul’daki diğer belediyelerdeki çiçek alım fiyatlarından yüksek olduğu görülmektedir.  Bu durumun idareyi zarara uğratacağı açıktır.

6.Rücu Komisyonu Oluşturulması.

Uğranılan kamu zararlarıyla ilgili olarak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu gereği çıkarılan yönetmelik hükümleri yerine getirilmemiş, kamu zararları ile ilgili rücu komisyonu oluşturulmamıştır. Bu nedenle uğranılacak kamu zararlarının ileride tahsili bir anlamda imkânsız hale getirilmektedir.

7.Küçükçekmece Belediyesi ve Esenler Belediyesi’nden Alınması Gereken Taşınmazlar.

Yeni kurulan belediye olarak gerek ayrıldığı Küçükçekmece – Esenler gerekse eski 3030 sayılı yasanın geçici 5. Maddesi kapsamında ilgili belediyelerden alması gereken taşınmazlar ile devralması gereken yeşil alan ve parkların belediye mülkiyetine geçmesi yönünde herhangi bir işleme rastlanmamıştır.

8.Boğazköy’deki Arsada Belediye Payı.

3194 sayılı imar yasası ve 775 sayılı gecekondu önleme yasası kapsamında yapılan işlemler sonucu işlemleri yapan Esenyurt Belediyesi’nin adına tapuda tescilli olan Bahçeşehir 2. Kısım (Boğazköy) Anadolu Caddesi ile 11. Cadde kesişim noktasında, 3368,59 m2 alana sahip, 363 ada 2 parseldeki belediye payının Başakşehir Belediyesine geçirilmesi sağlanmadığı ve bu konuda bir işlem yapılmadığı görülmektedir.

9.Tabela, İlan, Reklam Gelir Kaybı.

UKOM tarafından 2009/8-1 sayılı kararla belirlenen ana yolların güncelleştirilerek (ana yolların) ana arter kriterini taşımayanların UKOM ana arter listesinden çıkartılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı, bu nedenle belediyenin gelir kaybına uğradığı (tabela, ilan, reklam) tespit edilmiştir.

10.Belediye Aleyhine Açılmış Davalar.

Denetim sırasında Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, ayrılan belediyelerden devralınan ve ilçe belediyesinin kurulmasından sonraki belediye aleyhine açılmış davalar hakkında ve belediyenin bu davalar sonunda elinden gidecek mallar ve belediye bütçesinden çıkacak para konusunda denetleme komisyonu diğer üyeleri incelemeye gerek görmediğinden denetleme komisyonu, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde, bütçesinden yaptığı harcamalara ilişkin alımlar hariç herhangi bir denetleme yapmamıştır.

11.Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması.

Her ne kadar kağıt üzerinde güvenlik hizmetleri ihale edilmiş gibi görünse de, fiili uygulamada, işçiler ihale edilmekte, güvenlik şirketleri yalnızca işçilerin sigorta primleri ve ücretlerini yatırmakta, işin sevk ve organizasyonu kamu kurumlarınca yapılmakta, işçilere emir ve talimatı kamu kurumları vermekte, işten çıkarma da dahil olmak üzere işçilere ilişkin tüm işverenlik yetkileri kamu kurumlarınca kullanılmaktadır. Hem hukuka hem de toplum vicdanına aykırı bu uygulama neticesinde, kazanan yalnızca taşeron şirketler olmakta, işçiler daha ucuza, güvencesiz ve hakları kısıtlanarak çalıştırılmakta, kamu kurumları ise normal koşullarda işçilere ödeyecekleri ücreti, taşeron şirketlere ödemekte, kaynak tasarrufu söz konusu olmamaktadır. Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılmasında yasaya aykırılık.  Kamu ihale kurumu kararı  2012/004, Gündem No 94  16.01.2012 2012/UH.II-394  kararından da  anlaşılmaktadır.

Serdar Bayraktar / Başakşehir Belediyesi 2011 Yılı Belediye Meclisi / Denetim Komisyonu Üyesi / 30.03.2012

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner34