banner32

N.Emeksiz'den Meclis üyelerine açık mektup

GÖLET’TE YAPTIĞINIZ TİCARİ ALAN YARATMA PROJESİDİR 
 
İlçemiz Bahçeşehirl.KısımMahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 1/1000 ölçekli imar planında "gölet, spor, turizm ve rekreasyon" alanında kalan 607 ada 2-5-6-8-9 ve 10 sayılı parsellerde imar hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların, Rekreasyon ve Dere Islah Projesi kapsamında hasılat paylaşımı yöntemiyle satılması kapsamında 22.04.2015 günü yapılacak ihaleye müdahale ediniz ve  Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL'a yetki verilmesi yönünde   almış  olduğunuz kararı yeniden gözden geçiriniz.

Bu ihale;Gölet’in  yok olmasına yol açacaktır.

Belediye  Gölet Bölgesinin,  bir kısmının, 3.şahıslara satması, Gölet’in  bütün özelliklerini yok edecektir. (İmar oynamaları ile bu alan 3 katına kadar çıkabilir)Alıcı firma;mülkiyeti  kendisine ait olacak bu alanlarda, Belediye ile anlaşarak bir proje yapacaktır. Yapılacak proje hasılat paylaşımı karşılığı olduğundan, doğal olarak yatırımcının kar etmesini amaçlayacaktır. Aldığınız bu karar; Gölet Bölgesinde   Gölet’i; satan, satın alan , inşaatı yapan ,   mülk edinen ve kiracılardan meydana gelecek,  yeni bir sektör( taraf) oluşmasına yol açacaktır.  Gölet alanında yatırım yapan bu kesimim yatırımlarının daha darantabl  olabilmesi  için muhtemelen şu yolu izleyeceklerdir.

1-Yapılacak proje Istanbul Avrupa yakasını kapsayacak, en az 3.000.000 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanacaktır. (Belediye Başkanının Konuşmasından)  Gölet bu yoğunluğu  kaldıramayacağına göre, yapılan proje Gölet projesi değil, başka   bir  proje olacaktır.

2-Belediye tarafından hazırlanmış  bir projenin olmadığı ihale şartlarında açıkça belirtilmektedir. Bu nedenle hazırlanacak proje tamamen ihaleyi alanın insafı doğrultusunda yapılan bir proje olacaktır. 

3- Gölet alanının bir kısmının gelir paylaşımı karşılığı 3. Şahıslara satılması, mülkiyet haklarının el değiştirmesine neden olacağından,ileride bu yerlerin tekrar kamuya dönüştürülmesini imkansız hale getirecektir. Böylece, hak arama kanallarından biri olan hukuk yolu da şimdiden  kapanmış olacaktır.

4-Bildiğiniz gibi, Bahçeşehir projesi kendine özgü bir uydu kent projesidir. Buradan konut edinenler konutlarını alırken kendilerine Gölet dahil tüm alt yapı giderlerinin konut fiyatlarına eklendiği söylenmiş, tanıtım broşürleri dahil tüm alanların Bahçeşehirlilerinolduğu  söylenmiştir. Dolayısı ile, Gölet dahil her alan bahçeşehirlilerin ödediği paralarla yapılmıştır. Gölet’in her karış toprağı Bahçeşehirlilerindir. Bu nedenle Gölet’in geleceğine Bahçeşehirliler karar vermelidir.
NE YAPILABİLİR…

Başakşehir Belediyesinin en borçlu Belediyelerden biri olduğunu, dolayısı ile Bahçeşehir’de rantı yüksek alanlar yaratarak buraları satıp Belediye’ye gelir elde etmeyi amaçladığınızı başından beri  biliyoruz.  Benzin Istasyonu, Sofa, ,Pazartürkv.s gibi yerleri nasıl sattıysanız, Gölet’ ti de  bu amaçla satmayı düşündüğünüz acılan ihale ile belli olmuştur.
Bizler ise ; Belediye’ ninBahçeşehir kurucularının  sosyal amaçlı kullanılması şartı ile verdiği  yerlerinsatılmasına karşı olduğumuzu  bildirmek istiyoruz. Bunun için  öncesizlereşu çağrıyı yapıyoruz.

1- Gölet’e dokunmayınız .Gölet’i bu haliyle koruyunuz.
2-Pazartürk’ü  konut alanına çevirmeyiniz.Bu alan kamusal kullanım şartıyla Bahçeşehir halkına ortaklar tarafından  hibe edilmiştir. Ayrıca, bu alanın büyük bir kısmı  zemin açısından risklidir.Şelale bloklarının yapımı sırasında  güçlendirici istinatlar yapıldığını, BOTAŞ  boru hattının buradan geçmekte olduğunun bilinmesine karşın burasının konut alanına açılması büyük bir risktir. 

Bahçeşehir’iplanlayanlar bu riski bildiklerinden bu  alanı pazar, deprem/afet toplanma yeri ve rekreasyon alanı olarak düşünmüşlerdir.Pazartürk’üyeni  Pazar yerine taşınacaksa,  burasının amacına uygun olarak DEPREM PARKI  yapılmalıdır.

3-Belediye’nin   borçları yanlış yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin 75 milyon TL ile Türkiye’nin en büyük İmam Hatip Okulunu yapmakla öğünüyorsunuz. Dünya’nın en pahalı dersliklerini yapacağınıza, ayağınızı yorgana göre uzatıp daha ucuz bir İmam Hatip Okulu yapabilirdiniz.  Yanlış yapılan Boğazköy köprüsü  gibi,  altı ay sonra yıkılan duvarlar gibi, her gün   reklam panolarına asılan konferans ilanları gibi, kiralık arabalar gibi, gelişigüzel dağıttığınız  erzak kartları gibi yüzlerce yanlış iş yapmış olmaktan dolayı Belediye’yi borçlu duruma  sizler soktunuz.Bahçeşehir’den mülk satarak  borç kapatmaya çalışmanıziyi bir Belediyecilik  örneği değildir.  Bu  anlayış her zaman bahçeşehirliler tarafından ‘’ cezalandırılma’’ olarak algılanacaktır.

5- 90 milyon TL ödeyerek( Başkanın konuşmalarından) bazı özel mülksahiplerinin  yeşil alan olan arsalarını satın almanız son derece yanlış olmuştur.  Yeşil alan olan bu yerleri geri vererek Belediye’yi  bir an önce bu borçtan kurtarınız. 

6-Eğer Belediye olarak; Gölet için birşeyler yapmak istiyorsanız,Gölet aksında (Boğazköy’e kadar olan bölge) Belediye’ye aitalanlara  çok uygun ve ekonomik yatırımlar ve  düzenlemeler yapabilir. Bölgenin düzenlenmesi için herşeyin tamamen alabora olması gerekmez. Etaplar halinde, ağaçlandırabilir, yürüyüş ve bisiklet yolları yapabilir, isterse ahşap küçük ölçekte lokanta, çay bahçesi gibi (gelir getirmesi açısından) sosyal tesisleryapabilir...yani alanı büyük  göstererek  baraj yatırımı gibi, Vadi tepe, Göl Vadi gibi, Kanal Istanbul gibi,Istanbul Avrupa yakasının tamamına  hitap ediyor abartısı  yaratarak( Gölet’in yeni yatırımcıları şimdiden TV de reklam vermeye başladılar) büyük yatırımlar yapıyormuş havası vermeden küçük ölçekli yatırımlar yapılabilir. Çünkü buraları alüvyon alanlarıdır. Ağırlıklı olarak ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi gerekmektedir. Gezinti alanları da etapetap yatırım programı ile yapılabilir. Eğer amaç Bahçeşehir’e hizmet ise…

Gölet sorunu  acılan ihaleden de anlaşılacağı üzere Gölet’in yeniden düzenlenmesi olayı değildir. Çevremizde  yapılan konutların pazarlanmasını amaçlayan  sanal bir vitrindir. ( Gölet olayı ile birlikte reklamları izleyiniz. Kayıkların yüzdüğü alan Gölet alanıdır).

Değerli meclis üyelerimiz, Bu sorunu önce size, sırasıyla milletvekili adaylarımıza, siyasi partilere, Hükümetimize duyurmaya çalışacağız. Tabii, asıl duyurumuzu bu mektup aracılığı ile Bahçeşehirlilere yapacağız.  Adı ne olursa olsun, Gölet’te yapılmak istenen bir ticari alan  yaratmaprojesidir. Oyuna gelme!  Diye çağrı yapacağız.

Başakşehir Times /Nihat Emeksiz
YORUM EKLE

banner34

banner35