banner29

Güvercintepe Yaşar Halı saha için YIKIM kararı neden gösterilmiyor ?

Yaşar Halı Sahanın İşleticisi Salim Irmak Hukuksuızluklara İsyan ederek geniş katılımlı bir basın açıklaması yaptı....Video görüntüleri ile kayıt altına alınan basın açıklamasında Başbakan Erdoğan'a seslenişte var...

Başakşehir Belediye başkanı Av.Mevlüt Uysal seçildiği günden bu yana karşılıklı diyaloğ ile sorunları çözmek yerine uyguladığı yanlış politikalar dan dolayı bir çok vatandaş ile mahkemelik olmuş durumda.

Başakşehir Times Haber Merkezi / Özel Haber

Meylüt Uysal’ın antidemokratik uygulamalarına bir yenisi de  Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi‘nde bulunan Salim Irmak’a ait Yaşar Halı Sahanın yıkımı esnasında oldu.

Tesisimiz Gözlerimizin önünde kanunsuz olarak yıkıldı iddias

Gazetemize açıklamada bulunan Halı Saha’nın sahibi Salim Irmak şunları söyledi ”  Hukuk devletlerinde işler belge ile olur. 14.02.2012 tarihinde arabalar dolusu Polis ve Zabıta memuru işleticisi olduğumuz Halı Sahaya gelerek bize YIKIM belegesi ibraz etmeden bizi zorla yerimizde çıkardılar.

Kolluk kuvvetlerinin zor kullanarak kontrat süremiz devam eden ve resmi işleticisi olduğumuz Halı saha ve sosyal tesislerimizde bir parça eşyamızı çıkarmanıza izin verilmeyerek ciddi paralar harcadığımız tesisimiz gözlerimizin önünde yıkıldı.”

2014 yılını sonuna kadar kontratımız olan işyerimiz için yargıdan alınmış hiçbir mahkeme kararını  bize ibraz etmeden ilçe kaymakamının talebi üzerine işyerimiz içinde ki eşyaları ile birlikte yıkılmıştır.

Kontratımızda ne diyor ?

19. Madde ne diyor aynen size okuyorum :

Madde 19:  ‘İşletilen yerin ;Sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi,bakanlığımız  yada kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması,satışının,yapılması  istenilmesi durumunda yapılan tesislerin günün şartlarına göre bilirkişi ve komisyonca tespiti sonunda bedeli (müstecire)yükleniciye (yani Salim Irmak olarak bana) tamamen ödenmesi şartı ile tebligatı müteakip 60 gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır “ deniliyor.

29 Madden oluşan kontratımızın tek maddesi olan 19.madde uygulansaydı bugün halı sahamız yıkılmamış ve trilyonlarca değerindeki yatırımımız halen mahalle halkına ve öğrencilere hizmet veriyor olacaktı

Aynı sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde yer alan 1.ve 2.maddelerinde şunlar yazılıdır;

Her ne şartla olursa olsun işleticinin masrafları ödenir diyor ama…

Özel Şartlar Madde 1:”Yüklenicinin değişmesi durumunda,halı saha ve spor kompleksi  yapılan sabit tesis masrafları ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ,eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir. Bu hususta ihale ilanında belirtilir.HER NE ŞARTLA OLURSA OLSUN yapılan tesis masrafları (yüklenci)müstecire ÖDENİP tahliyesi öyle sağlanır. İhale sürecinin sona ermesi birliğin ihaleyi geciktirmesi durumunda yüklenici (müstecir) bir dilekçe ile baş vurup birliğe devam edebilir .

Özel Şartlar Madde 2 : Halı Saha ve tesisleri yönetim ve birliğin atıl duruma getirip sonra kendi işletip veya işlettirmesi durumunda da tesis bedelinin yükleniciye ödenmesi ŞARTTIR. Halı saha ders saatlerinde birlikle beraber kararlaştırılan saatler dışında uygun koşularda olması şartı ile çevre halkına kullandırılabildiği gibi ders saatleri dışında kullanımı tamamen yükleniciye aittir” diyor.  

Belediye Başkanı Kanunları uygulamamaktan sabıkalı zaten

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yargı kararlarını uygulamadığı Mahalle muhtarının yüksek emlak rayiçleri için açtığı davayı kazanmasından sonra 30 gün içinde aldığı yüksek emlak harçlarını İADE etmesi gerekirken YARGI kararından bu yana nerede ise bir yıl geçiyor ama  yargı kararları halen uygulamış değildir.

Kendisi de hukukçu olan belediye başkanı KANUN BENİM tarzında yapmış olduğu uygulamaların son halkası ne yazık ki ciddi yatırımlar yaparak halkın hizmetine sunduğumuz Mahallenin tek halı sahası ve sosyal tesisi olan yerimizi bize HİÇBİR MAHKEME KARARI İBRAZ ETMEDEN YIKMIŞTIR.

Protokol Tarafların haklarını koruyor ama mülki idare amirleri protokolü dikkate almadı

Bahse konu 29 maddelik protokol adil şartlar altında tarafların haklarını koruduğu halde İlçe Kaymakamına yanlış bilgi veren Belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın yanlış çalışmaları sayesinde kontratlarla güvence altına alınan hiçbir hakkımıza riayet edilmemiştir..

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığında  suç duyurusunda bulundum

Yaşar Halı Saha ve Sosyal Tesislerinin işleticisi Salim Irmak Gazetemize yaptığı açıklamada devlet büyüklerimizin kanunlar çerçevesinde aldığı kararlara karşı saygılı olduklarını, ancak halı sahalarının yıkımında kendilerine  yıkım belgeleri gösterilmediğini iddia ederek bu duruma anlam veremediklerini söyledi.

Salim Irmak Kanunsuz yapılan yıkımdan dolayı Başakşehir Kaymakamı Cevdet Can,Belediye başkanıMevlüt Uysal ve ilçe Emniyet müdürü Ekrem Güneysi,İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baltacı hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Yürütmeyi durdurma kararımızdan 3 gün sonra nasıl yıkım kararı veriliyor ?

Yıkımdan 3 gün önce yürütmeyi durdurma kararı aldık ve yıkımı durdurduk. 3 Gün içinde ne değişti ki mahkeme yeniden bir yıkım kararı verebiliyor ?  Kaymakamlık,belediye ve ilçe emniyet müdürlüğü bize yıkım kararını gösteremediği için ellerinde böyle bir kararın olmadığına inanıyoruz dedi.  Irmak bir an böyle bir kararın olduğunu düşünsek bile  KONTRATIMIZIN   19.maddesi ve Özel şartlar kısmındaki 1.ve 2.maddeleri gereğince tesisin masraflarının tarafımıza ödeneceği ve 60 gün sürenin verileceği açıkça belirtildiği halde bu haklarımız elimizden KOLLUK KUVVETLERİNİN GÜCÜ İLE ALINMIŞTIR.

Tesisimizin yıkımında kanunlar değil KABA KUVVET ve GÜÇ etkili olmuştur. Biz bunu kabul etmeyeceğiz ve haklarımızı sonuna kadar yargıda arayacağız dedi.

Amaç okul yapmak değil iddiası

Salim Irmak Halı Saha ve Sosyal Tesisi yaptıkları zaman buraya kimsenin yatırım yapmadığını söyleyerek bizlerde yaptığımız kontratın 19.maddesi ve özel şartların 1.ve 2.maddesine güvenerek ciddi bir yatırım yaptık.

Halı Sahamızın hemen alt tarafında hazineye ait 37 dönümlük yerde hayırsever bir işadamının  İstanbul Valiliği ile protokol yaparak okul inşaatına başlamıştı.

Başakşehir Belediyesi ise okul yapımını engellemişti.Bunun üzerine hayırsever işadamı  İstanbul 10.İdare Mahkemesinde Esas 2010/ 209 ve Karar  2011 / 1565 sayılı dava dosyası ile belediye,Valilik ve Kaymakamlık aleyhine dava açmış ve davayı da kazanmıştı.

Yani bu davaya göre okulun 37 dönümlük boş arazi üzerine yapılacağı söylenmesine rağmen Belediye ve Kaymakamlığın kimseye zararı olmayan Halı Saha ve Sosyal tesisimizi yıkmalarının anlamı olmamasına rağmen bir oldu bitti ile yerimizi yıkmalarını anlamak mümkün değildir diyerek tepkisini ortaya koyan Salim Irmak açık şekilde haksızlığa uğradıklarını söyledi.

37 Dönümlük yer döküm alanı  olacak iddiası doğrumu ?

Güvercintepe ve Altınşehir Mahalle halkı başta olmak üzere bölge insanı daha öncede kısa bir süre döküm alanı olarak kullanılmaya çalışılan 37 dönümlük hazineye ait yerin üzerinde trilyonluk bir rantın olacağı iddiaları aldı başını gidiyor. Halı sahanın sahibi Salim Irmak’a tesisiniz bunun için yıkılıyor olabilir mi sorusunu sorduk  her şey mümkün halk bu konuda endişeli biz de bu endişeye katılıyoruz dedi.

Vali ve Kaymakam’a yanlış bilgi, veriliyor iddiası

Salim Irmak İstanbul Valisi ve Başakşehir Kaymakamına Belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından eksik ve yanlış bilgi veriliyor. Bizim Halı sahamız mevcut okul ve hayırsever işadamının 37 dönüm üzerine yapacağı lise binasının ortasında kalıyordu. Bu tesis her iki okulun öğrencilerine de hizmet edebilecek bir spor tesisi iken Belediye başkanı eğitimcilerin iki lise binası iç içe olmaz uyarılarını dikkate almadan  mevcut lisenin yanına bir okul daha yaptırarak diğer 37 dönümü de ne şekilde değerlendirieceğini kamuoyuna açaıklamalıdır.

Böyle RANTSAL bir düşünce olmazsa her iki devlet okulunun arasında kalan ve öğrencilerin ücretsiz yararlandığı bir Halı saha ve sosyal tesis ne için YIKILSIN ?

Başakşehir Times ve İstanbul Times Gazeteleri olarak gerçeğin ortaya çıkması adına bu olayı sonuna kadar takip edeceğiz.


İşte Halı saha sahibini yaptığı basın açıklamasını aynen yayınlıyoruz.  

BASIN AÇIKLAMASI                                                       

Değerli Basın mensupları,

Arkamda enkazını gördüğünüz bu yer için ciddi yatırımlar yaparak 2005 yılından bugüne Yaşar Halı Saha ve Sosyal Tesisleri olarak işletiyorduk.

Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi ile yaptığımız Kira Sözleşmemiz 2014 yılı sonuna kadar devam ediyor.


YIKIM ile alakalı HİÇBİR Mahkeme kararı tarafımıza ibraz edilmedi.

Sözleşmede ki hiçbir hakkımıza RİAYET edilmeksizin yerimizde bir tek eşyamızı alamadan başımıza YIKILDI.

Değerli Basın mensupları,

Bizler Okul yapımına karşı değiliz. Ancak hayırsever bir iş adamının bizim tesisin yanı başında hazineye ait 37 dönümlük yerde okul yapımı için şantiye kurduğu bir sırada Başakşehir Belediye zabıtası başkanın talimatı ile okul yapımını engelledi.

Tesisimizin bulunduğu yerde okul yapımının çok uygun olmayacağını teknik üniversitedeki bilirkişi olarak görevlendirilen hoca bize ifade etmişti. Burada değişik hesapların olduğunu düşünüyoruz.

Bölge halkının geneli 37 dönüm arazi üzerinde HAFRİYAT dökümü yapılacağı endişesi taşıyor. Biz de başlanan okulun engellendiğini düşündükçe bu İDDİALARIN doğru olabileceğine inanmaya başladık.

TÜRKİYE Cumhuriyeti  bir hukuk devletidir. Başakşehir Kaymakamı, Belediye başkanı,Emniyet müdürü ve ilçe Milli eğitim müdürü işbirliği yaparak  Mahkeme kararı olmadan 2014 yılı sonuna kadar kontratımız olan Halı sahamızı yıkarak SUÇ işlemişlerdir. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Değerli basın mensupları,

Eğer bize karşı kanunlar uygulansaydı ilgili kurumlar ile yaptığımız kontratın 19.Maddesine göre bugün tesisimiz yıkılmadan yerinde duruyor olacaktı.

Biz Buraya bu yatırımı yaparken  27 si ESAS 2 si ÖZEL olmak üzere toplam 29 maddeden meydana gelen protokolümüze güvenerek ciddi yatırımlar yapmıştık.

Kendisi de bir hukukçu olan Belediye başkanımız Mevlüt Uysal’ın başka bir çok konuda da Hukuku çiğnemekten  çekinmediğini defalarca mahallemizdeki uygulamalarda gördük.

AYNI HUKUKSUZLUK BİZE KARŞI DA YAPILMIŞTIR.

19. Madde ne diyor aynen size okuyorum :

Madde 19:  ‘İşletilen yerin ;Sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi,bakanlığımız  yada kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması,satışının,yapılması  istenilmesi durumunda yapılan tesislerin günün şartlarına göre bilirkişi ve komisyonca tespiti sonunda bedeli (müstecire)yükleniciye (yani Salim Irmak olarak bana) tamamen ödenmesi şartı ile tebligatı müteakip 60 gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır “ deniliyor.

Değerli arkadaşlar Kontratımızın Sadece 19.Maddesi Uygulansa biz bugün burada olmayacaktık.  Kaymakam Cevdet Can bize Mahkemeden alınmış bir yargı kararı ibraz edeceğine YIKIMDA Kamu yararı var diyor. Kamu yararı olacak diye Vatandaşın Kazanılmış hakları HUKUKSUZ olarak elinden alınır mı ?

Uzmanlar iki okul binasının iç içe olmayacağını ifade ettikleri halde Belediye Başkanı Mevlüt Uysa'ın okulları yan yana yaptırmaktan ısrar etmesinin sebebini  anlayabilmiş değiliz.

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal KENDİSİNİ kanunlardan üstün görerek ben yaptım oldu diyor.Ama bizler hakkımızı yasal yollardan sonuna kadar arayacağız…

Başbakan’a sesleniyorum,

Buradan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum “Sizin kuruluşunda yer aldığınız BAŞAKŞEHİR’DEKİ ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARI LÜTFEN İNCELEYİN….Diyor , Beni Dinlediğiniz İçin hepinize teşekkür ediyorum …

Salim Irmak /Yaşar Halı Saha Ve Sosyal Tesis Sahibi

YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhsin
Muhsin - 10 yıl Önce

Bu halı sahanın kime zararı vardı ? Mevlüt uysal işi sidik yarışına döktü.Altınşehir de ikamet eden bir vatandaş olarak Saha işleticleri bölgede sevilip sayılan bir aileye mensup olduklarını her kes biliyor. Keşke Başkan Uysal YIKIM dan başka bir çare bulsaydı. veya burası mutlaka yıkılacaksa aşağıda halı saha sahiplerine 3/4 dönümlük yer verseydi buradaki malzemeleri oraya nakletselerdi hepimiz için güzel bir çözüm olacaktı.Burada yargının vereceği karara göre tazminatı
Mevlüt Uysal cebinde mi ödeyecek...
Üzüldüm inşallah bundan sonra bir çözüm bulunur bari...


osman
osman - 10 yıl Önce

Baskan mevlut uysal bu yaptiklarini partiye mal etmek istiyor sanirsam, cunku bu yapilanlar akpartiyi karalamaktan baska bi amaca sahip olmadigi anlasiliyor. Ak partinin ak ligina leke surmek istiyen bir kisi olduguna inandim bu en son yaptigi hukuksuzluktan dolayi. Bu hukuk tanimaz sahsiyetin yaptiklarini il teskilati yoneticilerinin gorerek buna bir son verme vakti geldi de geciyor bile, il teskilati bu isletmeciye yapilan hukuk tanimaz tavri ve zulumu gorerek tesis sahiplariyle biraraya gelerek bu yapilanlarin mahalle halkinda ak partiye mal edilmesini onlemesi gerekir

osman
osman - 10 yıl Önce

Baskan mevlut uysal bu yaptiklarini partiye mal etmek istiyor sanirsam, cunku bu yapilanlar akpartiyi karalamaktan baska bi amaca sahip olmadigi anlasiliyor. Ak partinin ak ligina leke surmek istiyen bir kisi olduguna inandim bu en son yaptigi hukuksuzluktan dolayi. Bu hukuk tanimaz sahsiyetin yaptiklarini il teskilati yoneticilerinin gorerek buna bir son verme vakti geldi de geciyor bile, il teskilati bu isletmeciye yapilan hukuk tanimaz tavri ve zulumu gorerek tesis sahiplariyle biraraya gelerek bu yapilanlarin mahalle halkinda ak partiye mal edilmesini onlemesi gerekir

osman
osman - 10 yıl Önce

Baskan mevlut uysal bu yaptiklarini partiye mal etmek istiyor sanirsam, cunku bu yapilanlar akpartiyi karalamaktan baska bi amaca sahip olmadigi anlasiliyor. Ak partinin ak ligina leke surmek istiyen bir kisi olduguna inandim bu en son yaptigi hukuksuzluktan dolayi. Bu hukuk tanimaz sahsiyetin yaptiklarini il teskilati yoneticilerinin gorerek buna bir son verme vakti geldi de geciyor bile, il teskilati bu isletmeciye yapilan hukuk tanimaz tavri ve zulumu gorerek tesis sahiplariyle biraraya gelerek bu yapilanlarin mahalle halkinda ak partiye mal edilmesini onlemesi gerekir

osman
osman - 10 yıl Önce

Baskan mevlut uysal bu yaptiklarini partiye mal etmek istiyor sanirsam, cunku bu yapilanlar akpartiyi karalamaktan baska bi amaca sahip olmadigi anlasiliyor. Ak partinin ak ligina leke surmek istiyen bir kisi olduguna inandim bu en son yaptigi hukuksuzluktan dolayi. Bu hukuk tanimaz sahsiyetin yaptiklarini il teskilati yoneticilerinin gorerek buna bir son verme vakti geldi de geciyor bile, il teskilati bu isletmeciye yapilan hukuk tanimaz tavri ve zulumu gorerek tesis sahiplariyle biraraya gelerek bu yapilanlarin mahalle halkinda ak partiye mal edilmesini onlemesi gerekir

osman
osman - 10 yıl Önce

Baskan mevlut uysal bu yaptiklarini partiye mal etmek istiyor sanirsam, cunku bu yapilanlar akpartiyi karalamaktan baska bi amaca sahip olmadigi anlasiliyor. Ak partinin ak ligina leke surmek istiyen bir kisi olduguna inandim bu en son yaptigi hukuksuzluktan dolayi. Bu hukuk tanimaz sahsiyetin yaptiklarini il teskilati yoneticilerinin gorerek buna bir son verme vakti geldi de geciyor bile, il teskilati bu isletmeciye yapilan hukuk tanimaz tavri ve zulumu gorerek tesis sahiplariyle biraraya gelerek bu yapilanlarin mahalle halkinda ak partiye mal edilmesini onlemesi gerekir

osman
osman - 10 yıl Önce

Baskan mevlut uysal bu yaptiklarini partiye mal etmek istiyor sanirsam, cunku bu yapilanlar akpartiyi karalamaktan baska bi amaca sahip olmadigi anlasiliyor. Ak partinin ak ligina leke surmek istiyen bir kisi olduguna inandim bu en son yaptigi hukuksuzluktan dolayi. Bu hukuk tanimaz sahsiyetin yaptiklarini il teskilati yoneticilerinin gorerek buna bir son verme vakti geldi de geciyor bile, il teskilati bu isletmeciye yapilan hukuk tanimaz tavri ve zulumu gorerek tesis sahiplariyle biraraya gelerek bu yapilanlarin mahalle halkinda ak partiye mal edilmesini onlemesi gerekir

SIRADAKİ HABER

banner34