banner25

CHP,Li Cemal Solmaz Önerge Verdi

CHP, Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Cemal Solmaz Ocak ayı belediye meclis toplantısının 2.birleşiminde üç tane önerge vererek belediye yönetiminden cevap istedi.

CHP,Li Cemal Solmaz Önerge  Verdi
Mevlüt Uysal'ın Belediye başkanı olduğu Başakşehir Belediyesi Anamuhalefet partisi meclis üyelerinin verdiği önergelere sağlıklı cevaplar vermezsede Ocak ayı meclis toplantısında CHP meclis üyesi Cemal Solmaz bazı konularda önerge verdi. İşte o önergeler.

Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri

Hepinizi saygı ile selamlarım.değerli arkadaşlarım...

Gündemimiz konularında sunulan 14 maddesindeki Başakşehir ilçesi ,Başakşehir 2.kısım mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 558 ada 4 parsel ile 558 ada 7 parsel sayılı taşınmazların arsa “satışı “ veya” arsa satış karşılığı gelir paylaşımı” yöntemi ile değerlendirilmesi hususunda protokol yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi istenmektedir.

Değerli arkadaşlarım..

5393 sayılı yasada ve çeşitli yönetmenliklerde belediyelerin görevleri kamusal hizmet üretimi olarak etraflıca tanımlanmıştır.

Yasanın hiç bir maddesi belediyelerin görevlerini emlakçılık yada gayrımenkul ticareti olarak tanımlamamaktadır.

Ancak belediyemizin 9 aylık faaliyet döemi boyunca en ağırlıklı faaliyetinin emlak alım yada satımı olduğu görülmektedir.

Kamu denetçilerine göre; yolsuzluklar da en çok bu tür faaliyet gösteren kurumlarda meydana gelmektetedir.

Zaten bu tür kurumlarda denetim komisyonlarının işlevsiz olması yada bu konulardaki muhalefet şerhlerinin dikkate alınmamasının nedeni de bu olsa gerek.

Böylece kamu kaynakları yandaş kesimlere aktarılarak haksız kazanç sağlanmaktadır.

Öte yandan bu tür tasarruflar modern şehircilik kurallarına göre değil, rant amaçlı olarak yapıldıkları için betonlaşma, trafik ve çevre kirliliğine yol açarak toplumun tepkisine yol açmaktadır.

Nitekim Pazar Türk arsası da bir çok parti, sivil toplum ve meslek odası tarafından dava konusu yapılmış, dava süreci halen devam etmektedir. Bu nedenle burada yapılacak bir uygulamanın da orada yaşayan mahalleli yurttaşların talep ve düşüncelerinin de dikkate alınmasında fayda görüyorum.

Zaten görüldüğü kadarı ile bu güne kadar bu bölgede yaşayan insanlarımızın da aşağıda belirlediğim eksik,yanlış ve söylem hususlardan dolayı olumsuz bir tepkileri vardır.

Bunuda bu şekilde dillendirmektedirler.

1-Haftada iki gün (salı ve cumartesi günleri) kurulan pazar türk ile ilgili bölge halkının tek şikayeti trafikte fazladan meydana gelen yoğunluktur.

2-Bu nedenle bölge halkı Pazar Türkün daha uygun olan başka yerlere nakledilmesini talep etmiştir.

3-Ancak bu yerin konut alanına çevrilmesi durumunda eskisine nazaran daha büyük altyapı ve trafik sorunlarının söz konusu olacağı bir gerçektir.

4-Belediye başkanı Sn.Mevlüt Uysal’ın “Bahçeşehirden %17 oy aldık,bizde o kadar hizmet götüreceğiz” şeklindeki sözleri bölge halkı tarafından önemsenmiştir.

5-Zaten Bahçeşehir halkının belediye hizmetleri ile ilgi şikayet ve yakınmaları her geçen gün biraz daha artmaktadır.

6-Pazar Türk yerinin imara ve konut alanına açılması kararını kendilerine karşı bir cezalandırma aracı olarak görme potansiyeli bir hayli yüksektir.

7-Bölge halkının betonlaşma konusundaki tavrı ve hassasiyeti son derece yüksektir.

8-Bu karar ilçemizde yeni kutuplaşma ve kargaşalara yol açacak bir karardır.

9-Bu nedenle kesinlikle bu karardan vazgeçilmeli ve bu yer yeşil alan yada sosyal donatı olarak kullanılmalıdır.

Sonuç olarak ...

Chp grrubumuzun; halkımızın taleplerinin dikkate alınmasını önemseyerek,bu yerde yapılacak bir konut projesinin,maddi kar hırsı dışında hiçbir fayda getirmeyeceğini,tam tersine buranın betonlaştırılarak insanların yaşam alanlarını daha da içinden çıkılmaz hale getirileceğini düşünerek, bu talebi uygun görmüyoruz.

Siz değerli arkadaşlarımın da mahallelinin bu talebini dikkate almanızı diliyor ve saygılarımı sunuyorum.

Meclis üyesi Cemal Solmaz'ın diğer bir önergesi de şu şekilde oldu;

Gündemimiz konularında sunulan 15 maddelik tekliflere ek-1 maddede yer alan Başakşehir Mahallesi 367 ada 6 parsel sayılı taşınmazın Türgev Vakfına 30 yıl süre ile tahsis edilmesi hususunda protokol imzalanmak üzere başkanlık makamına yetki istenmesi nedeni bu madde hakkında söz almış bulunmaktayım.

Değerli arkadaşlar;

Türkiyede bu amaçla hizmet vermek isteyen binlerce vakıf ve kuruluş var iken neden Türgev tercih edilerek bu imkan kendisine yaratılmaktadık.

Başakşehirde eğitim hizmetleri alanında bu imkanlar neden yoksul halkın çocuklarının yararlanması için kamu okulları ve yurtlarının teşvikine değilde özel vakıf ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

Eğitim alanında geçmişleri ile bu güne kadar hiç bir şaibeli davranışları görülmeyen alanında gerçekten başarıları ile anılan vakıf ve kuruluşlara neden bu imkan sağlanmamaktadır.
Değerli arkadaşlar;

Bu ballı kaymaklı imkanı kendisine sunduğunuz Türgev ‘ i biraz araştırıp tanımakta fayda var
Başta ulusal kamu oyunun yazışmalarında ve Tbmm notlarından incelediğimizde;
Türgev bu alandaki pazar payından gerek belediyelerden, gereksede diğer kamu kuruluşlarından kısaca devletin tüm imkan ve nimmetlerinden fazlasıyla yararlandırılmaktadır.

Kamunun bütün değerli gayrımenkulleri hibe ve kiralama yolu ile türgeve kıyak sağlanmıştı..
Türkiye gündeminde 17 -25 Aralık yolsuzluk iddiları arasında adı geçen Türgeve ‘ bu kıyağı sağlamanız’ile bu iddilara katkı sunmanmış olmuyor mu ?

Her gün toplum içerisinde bu anıları ile dillendirilen ve hatta bu vakıf hakkında;

Konyada faiş fiatlarla özel şahıslardan bina kiralayıp öğrenci yurdu yaparak Bilal Erdoğana ait olan
türgev’e bedelsiz gayrımenkul tahsis edilmesi nedeni ile bir siyasi partinin şikayeti sonucunda ecr-i misil cezası almış bu vakfa olan hayranlığınızın altında neler yatmaktadır.

Değerli arkadaşlar.

Belki sizde haklı olabilirsiniz.

Türgevin kuruluş süreci ile mütevelli heyetini incelediğimizde hepimizin  Türkiye gündeminden tanıdığı çok tanıdık simalar ile karşılaşmaktayız.hatta bazıları kurumsal ve idari konumları ile sizleri etkilememeleri mümkün değildir.

Başta şimdiki cumhurbaşkanımız sn r.tayyip erdoğanın oğlu, kızları, ve ailesi olmak üzere damatlarının, kardeşleri ,kayınvalideleri, kayınpederleri,hala, dayı çocukları,türkiye gündeminde adı geçen meşhur işverenler ,temiz şehir operasyonuna adı karışmış birokratlar (ahmet ergün) ile birlikte mevcut belediye başkanımız sayın mevlüt uysalın da adı ile karşılaşmaktayız.

Değerli arkadaşlarım 

Başta şunu belirtmekte fayda görüyorum. Sorumluluğunu yüklendiğim bir belediyenin belediye başkanı olsam,bu tür sorululuk bağımın olduğu bir kuruluş ve ya vakfa bu tür imkan yaratmam, ve taraf olarak yetki almam hiç de doğru olmayan bir talep olacağı kanısındayım.

O zaman haklı olarak birileri kalkıp demezlermi be kardeşim babanın tapulu malımı kimin malını kime satıyorsun.

Değerli arkadaşlarım...

Biz CHP grubu olarak Başakşehir ilçemizde ve Başakşehirlilerin emek ve alınteri olan bu gayrımenkulleri ancak Başakşehirlilerin tamamının menfatine olan bir hizmet için kullanılmasına varız.
Bunun dışında asla onaylayamayız.ve sonuna kadar da yasal takipçisi olacağız.

Hele hele türkiye gündeminde konumu ile dillere destan olmuş ve birçok kez önergelere, davalara konu olmuş bu kuruluşa arsanın bu şekilde verilmesine’de asla müsaade etmiyeceğiz ve edemeyiz. Çünkü bu kamu vicdanını ciddi şekilde kanatacak bir durumdur. Siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımdan bu yetki talebine sizlerinde oy vermemenizi diliyor saygılarımı sunuyorum. 09.01.2015

Başakşehir belediyesi 5 aralık 2014 tarihli meclis toplantısında gurubumuz adına “ özel eğitime tahsisli(oyak kent bitişiği) 2 parsel arsanını satışı hakkında

Değerli Başkan Sayın Meclis Üyeleri

Hepinizi saygı ile selamlarım değerli arkadaşlarım..

Gündemimizin (8 ) mad. yer alan Başakşehir mahallesi 1413 ada 2 parsel ve 1413 ada 5 nolu parsel sayılı taşınmazların( oyak kent mevkiinde’ki özel eğitime tahsisli parseller ) 5393 sayılı belediye kanununun 18. Mad. E bendi hükümleri ne göre stışı talebi hususu hakkında söz almış bulunmaktayım

Devlet; genelde ve yerelde vatandaşının tabii haklarından olan eğitim hakkını yasalar gereği yurttaşına eşit şekilde sağlamak zorundadır.

Başakşehir mahallemiz nüfus olarak yüz binleri aşmaktadır. Yeni bir kentleşme oluşu nedeni ile nüfusu her geçen gün artarak büyümektedir.

Mahallemizdeki bu mevcut büyümeye rağmen bir tek normal lisesi vardır.orta öğrenim kurumlarımız zaten yetersizdir.

Mahallemizin çoğu öğrencileri komşu ilçelerin sınırları içerisindeki liselerde eğitimlerini sürdürmektedirler.
Değerli arkadaşlarım…

İlginç olanı da şu anda aynı mahallemiz içerinde bir km mesafede bulunan Göçmen Konutları mevkiinde halkın kullanım alanı olan bir park üzerinde okul yapılmasıdır. Vatandaşın kullanımından gasp edilerek üzerinde Kız imam Hatip Lisesi yapılmak isteniyor.

Yahu insana demezler mi kardeşim bir yandan vatandaşın tek nefes aldığı yer olan parkını ,yeşil alanını okul yapacağım diye gasp ediyorsun;

Diğer yandan yanı başında bulunan 16 dönümlük araziyi eğitim amaçlı diye satışa çıkarıyorsun.
Arkadaşlar elimizi vicdanımıza koymamız lazım.

Burada yaşayan insanlarımızın büyük çoğunlu orta halin altında olan yoksul vatandaşlardır.
Bunların vergisini verdiği ,vatandaşlık görevini yerine getirdiği bu devletten ve yerel yönetimden istediğimiz  tek şey hakça yaşam ve eğitim hakkıdır.

Bu mahallemiz devletten bu günkü nüfusu ile dahi eğitim payını alamamışken
üç sene sorası bu nüfusun beşe katlanacağı hesaplandığında o zamanki sonucu düşünmemiz gerekir.

O zamanda eğitime alan bulamayarak vicdani sorumluluk altında ezileceksiniz.

Biz Chp gurubu olarak meclisimizin yüceliğine sığınarak gelin yol yakın iken bu tür satışları birlikte engelleyelim.Cemal solmaz
CHP,Başakşehir İlçe Belediye Meclis Üyesi

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cemalettin kaya
Cemalettin kaya - 7 yıl Önce

Arzularını gereği

İdris aslan
İdris aslan - 7 yıl Önce

Meclis konuşmaları

Berin güven
Berin güven - 7 yıl Önce

Meclis konusmalar

genel
genel - 7 yıl Önce

Meclis konusmslar

SIRADAKİ HABER

banner34