banner29

CHP meclis üyeleri Başakşehir'deki inşaatları incelemeye aldı

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2012 yılı Haziran ayı Meclis toplantılarında CHP İBB Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar ve Dr. Hakkı Sağlam’ın imzaları ile verilen ve Başkan Kadir Topbaş’ın yazılı cevaplanması için Başkanlık Makamına oybirliği ile havale edilen Başakşehir İlçesi ile ilgili soru önergeleri şunlar;

CHP meclis üyeleri Başakşehir'deki inşaatları incelemeye aldı
CHP İBB Meclis Üyeleri hazırladıkları yazılı soru önergeleri ile Başakşehir'de Belediye faaliyet alanı kapsamındaki birçok inşaatı büyüteç altına alarak: “Bir süre önce Başakşehir 4,5. Etapta başlayan okul inşaatına ve ihalesine ilişkin, 2012 Şubat ayında Bahçeşehir Şelale Parkta başlayan geçici nitelikte ve sökülüp takılabilir yapılması gereken kafeterya restoran inşaatına ve İBB’nin denetimlerine ilişkin, 2011 yılı içerisinde Başakşehir Sular Vadisi'nde park alanı sınırları içerisinde yapılan otopark ile onun bitişiğindeki amacı anlaşılamayan yapıya ve İBB’nin denetimlerine ilişkin ve Başakşehir Göçmen Konutları Bölgesi'nde kullanılan bir parkın plan tadilatı yapılarak park alanından eğitim tesis alanına alındığını belirterek bölgede yaşayanlarının kullandıkları bu park alanının yerine başka park alanının gösterilip gösterilmeyeceği”Sorularını sordular.


Başakşehir Times Haber Merkezi 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2012 yılı Haziran ayı Meclis toplantılarında CHP İBB Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar ve Dr. Hakkı Sağlam’ın imzaları ile verilen ve Başkan Kadir Topbaş’ın yazılı cevaplanması için Başkanlık Makamına oybirliği ile havale edilen Başakşehir İlçesi ile ilgili soru önergeleri şunlar;

OKUL İNŞAATI :

“Başakşehir İlçesi, Başak Mah, 1285 ada 7 ve 8 parseller ile yol, park alanının bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 14.06.2012 tarihli (dünkü) İBB Meclisi oturumunda karara bağlanarak kabul edilmiştir.. Ayrıca "Başakşehir Sular Vadisi İlköğretim Okulu Yapılması işi" Kamu İhale Kurumu İhale Kayıt No: 2012/18733 ile KİPTAŞ tarafından 23.03.2012 tarihinde ihale edilmiştir. KİK internet sitesinde bu ihaleye ilişkin sonuçlar henüz yayımlanmamıştır. Ancak söz konusu alanda haftalar öncesinden inşaat faaliyeti başlamış ve devam etmektedir. Bu kapsamda;

1. Kamu İhale Kurumu İhale Kayıt No: 2012/18733 ihale, 1285 ada 7 ve 8 parsellere ilişkin midir?

2. İhale sonuçları ne olmuştur? Kazanan hangi firma olmuştur?

3. İhalede en iyi teklifi veren üç firma ve teklifleri ne olmuştur?

4. Kazanan firma ile sözleşme hangi tarihte imzalanmıştır?

5. Bu alanda okul yapımına ilişkin olarak KİPTAŞ ile hangi kuruluş arasında sözleşme veya protokol yapılmıştır. Bu anlaşmanın detayları nedir?

ŞELALE PARK:

Bahçeşehir Şelale Parkta başlayan geçici nitelikte ve sökülüp takılabilir yapılması gereken kafeterya restaurant inşaatına ilişkin yapı izni hangi tarihte verilmiştir? Mahiyeti, harçların tahakkuk ve tahsil tarihi nedir?

“Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, F21d19C1A pafta 243 adanın, ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park ve Spor Alanı olarak planlandığı görülmektedir. 2012 yılı Şubat ayında ekli sayfada yeri ve resimleri verilmiş olan bir kafeterya restoran yapılmaya başlanmıştır. Bölge yaşayanları, bu binadan rahatsızlıklarını ve istemediklerini, yapının, park ve spor alanının asli fonksiyonuna zarar verici nitelikte olduğunu, büyüklük olarak park ve spor alanını bölmekte olduğunu, ekleriyle park ve spor alanını, yapının bir unsuru haline getirdiğini, izin verilebilir emsalin üzerinde yapıldığını, kalıcı olmayan, temelsiz, sökülüp takılabilir nitelikten çok uzak bir yapı olduğunu ifade etmektedirler. Bu kapsamda;

1. Buraya ilişkin yapı izni hangi tarihte verilmiştir? Mahiyeti, harçların tahakkuk ve tahsil tarihi nedir?

2. Buradaki yapılaşma şartları ve imar hakları nedir?

3. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinin söz konusu yapıya ilişkin saptadıkları bir uygunsuzluk var mıdır?

4. Varsa bu durumla ilgili olarak ne işlemler yapılmıştır?

5. Sonuçları ne olmuştur.

SULAR VADİSİNDE OTOPARK BİNASI:

Başakşehir Sular Vadisi'nde park alanı sınırları içerisinde yapılan otopark ile onun bitişiğindeki amacı anlaşılamayan söz konusu yapı ne amaçla, kim veya hangi kuruluş tarafından yapılmıştır?

“Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 1292/1 parsel ile 1295/1 parsel arasında kalan ekli sayfada yeri ve resimleri verilmiş olan yerde, geçtiğimiz günlerde bir yapı yapılmıştır. Yer, ilgili planlarda park alanı olarak görülmektedir. Bölge yaşayanları, proje aşamasında bu yerde, park ile bütünleşik bir sanat yapısının yapılacağının kendilerine belirtildiğini ifade ederek rahatsızlıklarını ifade etmektedirler.. Bu kapsamda;

1. Söz konusu yapı ne amaçla, kim veya hangi kuruluş tarafından yapılmıştır?

2. Yapı ruhsatı hangi tarihte verilmiştir? Bu yapı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi veya Başakşehir Belediyesi ilgili birimlerinden veya önceki sorumlu belediyeden alınmış bir izin ve/veya ruhsat var mıdır?

3. Söz konusu yapı, hukuki dayanağını hangi tarih ve sayılı meclis kararından almaktadır?

4. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinin söz konusu yapıya ilişkin saptadıkları bir uygunsuzluk var mıdır? Varsa bu durumla ilgili olarak ne işlemler yapılmıştır? Sonuçları ne olmuştur.

5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinin yapı üzerinde veya bölgede yapmayı planladıkları başkaca bir uygulama var mıdır? Varsa nelerdir? Detayları nedir?

 GÖÇMEN KONUTLARINDA PARK ALANI:

Göçmen Konutları Bölgesi'nde kullanılan park plan tadilatı yapılarak park alanından eğitim tesis alanına neden alındı?

“Bilindiği gibi Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 374 ada 2 ve 4 parseller ve doğusundaki kadastral boşluğun bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatları geçtiğimiz günlerde yapılmış ve planların askı sürelerinin sonuna gelinmiştir. Ancak hâlihazırda söz konusu parseller ve alanlar üzerinde bölge yaşayanlarının kullandıkları park, çocuk oyun alanı vb sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Her ne kadar yapılan çalışmalar eğitim tesis alanlarının genişletilmesine yönelik olsa da bu donatı alanlarının kaldırılması önemli bir donatı eksikliğine neden olacaktır. Bu kapsamda;

1. Bölge yaşayanlarının park alanı ve çocuk oyun alanları ihtiyacı nasıl karşılanacaktır?

2. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla bölgede ayrılmış yeterli bir alan var mıdır?

3.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kamusal kuruluşların bölgede yapmayı planladıkları uygulamalar nelerdir? Detayları nedir?

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner34

banner35