banner25

Akmugan; İBB Faaliyetlerini Yerden Yere Vurdu

CHP Başakşehir Belediye Meclis Üyesi,Grup başkan vekili İBB Meclis üyesi ve CHP Bütçe komisyon üyesi Yeminli Mali Müşavir ve bağımsız denetçi Abdulhadi Akmugan Nisan ayı İBB meclisinde 2015 yılı Faaliyet raporunu örnekler vererek eleştirdi.

Akmugan; İBB Faaliyetlerini Yerden Yere Vurdu
 İşte Yeminli Mali Müşavir Akmugan’ın Topbaş’ında olduğu İBB Meclisinde yaptığı konuşması

Sayın başkan ve değerli Meclis üyeleri konuşmama başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlarken, Yeni seçilen tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. 2015 Yılı faaliyet raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Sayın TOPBAŞ Bu gün hamaset ile değil ama rakamlarla 2015 yılı faaliyetlerinizi hem 2015 yılının kendi içinde hem de 2014 yılı sonuçları ile değerlendirmeye çalışacağım. Daha sonra başarılı olup olmadığınıza siz kendiniz karar verirsiniz.

İstanbul Times Haber Merkezi 

Şayet zamanım yeterse faaliyet raporunda çok az yer verdiğiniz İç kontrol ve İç denetimin sistemlerinin İBB de uygulanıp uygulanmadığı konusunu da irdelemeye çalışacağım. Belediyemizin 2015 yılı gelir bütçesi 9 milyar 850 milyon TL olarak tahmin edilmiş, ancak Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde yer aldığı gibi 2 milyar 400 milyon TL de borçlanma öngörüldüğü için toplamda 12 milyar 250 milyon Tl olarak planlanmıştır. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de Bütçe denkliği ilkesi gereği 12 milyar 250 milyon TL olarak hedeflenmiştir.
Ancak 2015 yılı sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 10 milyar 514 milyon 526 bin TL , gider gerçekleşmesi ise 11 milyar 179 milyon 609 bin TL’de kalmıştır. Oranlama yaptığımızda; (12.250.000000-10.514.526.248)/10.514.526.248= 0,17 gibi bir sonuç çıkıyor.Bu sonuç ise gelir bütçenizin %17 oranında sapma gösterdiği anlamına geliyor. Gerçekleşen gider bütçesinde ise yine %8 oranında sapma meydana gelmiştir ki bu oran da yüksek bir sapma anlamına geliyor.
Ama bundan da daha büyük sorun var ki o da: gelir ve gider kaynaklarının elde edilmesi ve harcanması kalemlerinde ortaya çıkıyor. 2015 yıl sonu bütçe uygulama sonuçlarına baktığımızda bütçedeki sermaye giderleri hem tutar, hem de oran olarak epeyce azalmış bulunmaktadır.
Bu konuda büyük bir terslik olduğunu görüyoruz. Şöyle ki: kişi ve kurumlardan yani merkezi hükümetten tahmini bütçe için istediğiniz para 7.452.600.000Tl olduğu halde size gönderilen para 8.239.568.468 Tl olmuştur(ki oran toplam bütçe içersinde %78,4 oranı gibi çok büyük bir rakama isbat edmektedir) Yatırım bütçesi ise tam tersine tahmini bütçede yazılandan da daha az tutarda gerçekleşmiştir.

Topbaş’a Başarısızsınız dedi

Yani planladığınız Sermaye yatırım tutarı 6.120.075.019 Tl iken, gerçekleşen Sermaye yatırımı; sadece 
5.170.173.604 TL de kalmıştır (ki bu rakamın toplam bütçe içerisinde ki oranın sadece %46,2 gibi düşük bir orana isabet ediyor) Sn TOPBAŞ Şimdi bir Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak size soruyorum ; tek başına bu durum bile büyük bir başarısızlık anlamına gelmiyor mu?
2014 Yılında bile kişi ve kurumlardan yani merkezi hükümetten gelen para tutarı 7.200.411.610 Tl olduğu halde (ki bu oran toplam bütçe içerisinde % 58,7 oranı gibi 2015 yılına nazaran daha küçük bir rakamdır) 2014 yılında gerçekleşen yatırım 7.553.897.221Tl (ki bu rakamın toplam bütçe içerisinde ki payı 60,5% gibi daha yüksek bir tutarda gerçekleşmiştir) Bunun anlamı şudur: 2014 Yatırım tutarı 2015 yılı yatırımlarından daha yüksek tutar ve oranda gerçekleşmiş tir.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız denetçi Akmugan rakamlarla İBB meclisine ders niteliğinde bir konuşma yaptı

Şimdi bir Yeminli Mali Müşavir ve Denetçi olarak soruyorum; tek başına bu durum bile sizin için büyük bir başarısızlık sayılmaz mı Sayın TOPBAŞ? Bana göre bu başarısızlığınızın en büyük nedenlerinden biri; iç kontrol sisteminin İBB de uygulanmamasıdır. Faaliyet raporunun sadece 29.sayfasında birkaç satır olarak yer verdiğiniz iç kontrol ve iç denetim kavramlarından hoşlanmadığınız açıktır.

Bütçe komisyonun Üç kişi olması manidar

Ayrıca tüm İBB bünyesinde kurulu olan tüm komisyonlar beşer kişiden oluştuğu halde Denetim komisyonu gibi çok önemli bir komisyon bütün CHP grubunun tüm uyarılarına rağmen sadece üç kişi ile sınırlandırmanız sizin tabiriniz ile: ”MANİDAR” bir durumdur.
Bu durumun ise tek bir açıklaması var; “denetlenmek istemiyorsunuz” 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanuna paralel olarak 832 Sayılı Sayıştay kanununda da bazı düzenlemelerin yapılması öngörüldüğü halde bu düzenlemeler bir türlü iktidar tarafından yapılmadı. Halbuki 5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde, İç Kontrol; “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Kanun; iç kontolün amacını; -“Kamu gelir, gider,varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, -Kamu İdarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, -Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, -Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, -Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak” olarak tanımlamaktadır.
Ama ne yazık ki Sayın Başkan; bu yazılanlar sadece sözde kalmıştır. Öyle olmasaydı İç kontrolden sorumlu olan biriminiz sizi uyarır ve yönlendirirdi.
Sayın başkan ve saygıdeğer Meclis Üyeleri sonuç olarak; üzerinde konuştuğumuz 2015 yılı faaliyetleriniz tam anlamıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bence Sn Kadir TOPBAŞ en kısa zamanda bir Özeleştiri yapmalıdır, zira öz eleştiri yapmak da bir tür erdemdir. Beni dinlediğiniz iç teşekkür eder Saygılarımı sunarım. İBB Plan Ve Bütçe Komisyon Üyesi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
  

YORUM EKLE
YORUMLAR
Duran Bozkurt
Duran Bozkurt - 7 yıl Önce

Ağzına sağlık Abdulhadi bey.Eksikliklerı gidermek yanlışlardan dönmek ve en önemlisi halkın ve meclis üyelerinin doğru bilgi almasına olanak sağladığını için size teşekkür ederim.

SIRADAKİ HABER

banner34

banner35